DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cùng với hoạt động nghiên cứu, phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, Công ty CP Công nghệ VCS Việt Nam cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin: 1. Phân phối, hướng dẫn sử dụng sử dụng, bảo trì phần mềm ứng dụng do Công ty phát triển, cung ứng. 2. Cập nhật dữ liệu số. 3. Cho thuê trong lĩnh vực CNTT. 4. Xây dựng phần mềm quản lý theo yêu cầu. 5. Cài đặt mạng máy tính. 6. Các dịch vụ công nghệ thông tin khác.

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

1. Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực CNTT. 2. Đại lý phân phối các sản phẩm, dịch vụ và thiết bị CNTT, thiết bị văn phòng. 3. Tư vấn quản lý kinh tế- tài chính.

Bạn cần biết

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã

Hàng loạt chính sách có hiệu lực trong tháng 9 năm 2015

Quy định về mua bán nợ của ngân hàng, về tiêu huỷ tài liệu bí mật, điều chỉnh trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ việc làm, định mức sử dụng xe công… là những chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2015.

Công ty cổ phần công nghệ VCS Việt Nam được bình chọn là “Thương hiệu Việt Nam tin dùng 2015”

Công ty cổ phần công nghệ VCS Việt Nam đã được trao tặng “Thương hiệu Việt Nam tin dùng năm 2015”...

VCS Việt Nam được vinh danh “ Sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2014”

VCS Việt Nam đã vinh dự là một trong 100 doanh nghiệp đón nhận danh hiệu “ Sản phẩm, dịch vụ hàng đ...

10 điểm đáng chú ý của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán?

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến rộng...

Một số điểm mới trong chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công, ban hành theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015

Ngày 04/08/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, đ...

Đổi mới cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 14/2/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự ...

Những điểm mới trong chế độ quản lý tài chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 22/4/2015, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư liên tịch số ...

Tìm hiểu về Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi)

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Ngân...

            Công ty Cổ phần Công nghệ VCS Việt Nam (VCS Viet Nam Technology Joint Sock Company) là doanh nghiệp chuyên về nghiên cứu giải pháp, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin  vào quản lý kinh tế và quản lý các hoạt động của các cơ quan, tổ chức.